Har du været offer for en forbrydelse?

Som bistandsadvokat hjælper jeg både før og under retssagen.
I mange tilfælde er det gratis.

Hvornår kan jeg hjælpe dig?

Mit navn er Jeppe Ravn, og jeg arbejder som bistandsadvokat. Hvis du har været udsat for en forbrydelse, vil du i mange tilfælde være berettiget til at få beskikket en bistandsadvokat ganske gratis.

Ja tak, jeg vil gerne have hjælp

Hvis du ønsker at få min hjælp til en eventuel sag, kan du sende mig informationer omkring din sag, hvorefter du vil høre fra mig snarest muligt.

Sådan fungerer det

Hvornår kan jeg hjælpe dig?

Jeg kan hjælpe dig som følge af flere forskellige forhold.

I sager hvor du kan få brug for en bistandsadvokat, er der forskel på, om politiet har pligt til at tilbyde dig en bistandsadvokat eller om du selv skal ønske at få tildelt en.

Sager, hvor politiet har pligt til at tilbyde bistandsadvokat:

  • Seksualforbrydelser


Sager, hvor politiet efter dit ønske skal tilbyde bistandsadvokat:

  • Voldssager
  • Trusselssager
  • Røverisager
  • Seksualforbrydelser
  • Drabssager
  • Forbrydelser mod den personlige frihed

Sager, hvor der er en særlig omstændighed:
Kan f.eks. foreligge i visse sager om grovere chikane, hvor forurettede er blevet truet og har været udsat for hærværk eller lignende, eller i visse sager om afpresning.

Desuden kan der helt undtagelsesvis tænkes tilfælde, hvor forurettedes personlige forhold – uanset sagens karakter i øvrigt – i sig selv kan begrunde, at der beskikkes en bistandsadvokat.

Sager, hvor politiet kan tilbyde en bistandsadvokat til en nær pårørende:
Hvis forurettede er afgået ved døden pga. forbrydelsen, og hvis særlige omstændigheder taler for det.

Afgørelsen af, om der foreligger særlige forhold, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor det navnlig bør indgå, om en pårørende skal vidne under belastende omstændigheder eller i øvrigt i forhold til straffesagen også bortset fra fastsættelsen af et erstatningskrav har et særligt behov for bistand.

Din advokat

Din advokat

Jeg er din advokat – og kun din advokat, og hjælper dig både før og under straffesagen. Her varetager jeg altid dine interesser.

Hurtig og til rådighed

Hurtig og til rådighed

Jeg er til rådighed, når du har brug for det, og har ingen faste arbejdstider. Jeg er altid kun en sms, mail eller et opkald væk.

Gratis

Gratis advokathjælp

Jeg er betalt af staten, og du har derfor ingen udgifter ved min hjælp. Læs mere her om hvornår du har ret til en bistandsadvokat.

Gratis til offeret

Har du krav på en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er gratis til offeret i en straffesag.

I sager om seksualforbrydelser skal politiet tilbyde en bistandsadvokat.
Når der er tale om sager vedrørende vold, trusler, røveri, seksualforbrydelser, drab og forbrydelser mod den personlige frihed skal politiet efter begæring tilbyde en bistandsadvokat.

Læs mere afsnittet ‘Hvornår kan jeg hjælpe dig’ for nærmere beskrivelse af situationer, hvor du har krav på en bistandsadvokat, eller se videoerne herunder.

Seneste nyhedsindlæg

Få gode råd af Bistandsadvokaten