Indlæg af Jeppe Ravn

Børn har også krav på en bistandsadvokat

Det er altid en meget voldsom oplevelse at være offer for en forbrydelse, hvilket i særdeleshed også gør sig gældende, når man samtidig er et barn. Børn, der har været udsat for en forbrydelse, har også krav på at få beskikket en bistandsadvokat til at varetage sine interesser i forbindelse med sagen. Dette sker ofte […]

Kan jeg vælge en ny bistandsadvokat

Hvis du er forurettet i en straffesag og har fået beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter, da bistandsadvokatens salær bliver betalt af staten. Du kan som udgangspunkt frit vælge din advokat, og det er nemt at skifte til en ny bistandsadvokat undervejs. Vælger du mig som ny bistandsadvokat, sørger jeg blandt andet for, at […]

Voldsoffer og erstatning

Har du været udsat for vold, kan du have krav på erstatning. Som udgangspunkt kan man få erstatning for personskade i forhold til eventuelle gener efter overfaldet. I særlige tilfælde kan der også søges erstatning for tingsskade, f.eks. hvis tøj eller andre personlige ejendele under forbrydelsen er gået i stykker.   Mulighed for gratis advokat […]

Hvad er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er til dig, der har været udsat for en forbrydelse af særlig karakter. Eller til dig der er nær pårørende til en, der har været offer for en forbrydelse og som følge heraf er afgået ved døden. Ved sidst nævnte gælder dog at særlige hensyn også taler der for. Det er altid dit […]

Gratis bistandsadvokat

Har du været offer for en forbrydelse, har du i mange tilfælde ret til en gratis advokat. Hvis dette er tilfældet, er det en såkaldt bistandsadvokat, der hjælper dig.   Bistandsadvokatens salær Hvis betingelserne er opfyldt og du har ret til en bistandsadvokat er dette altid gratis, og du har derfor ingen udgifter til advokaten. […]

Hvordan foregår en straffesag?

Hvis der bliver rejst tiltale af politiet mod din formoede gerningsmand, vil sagen ende i retten. Som offer for forbrydelsen vil du her ofte skulle vidne under retssagen. Som din bistandsadvokat rådgiver og forklarer jeg dig altid om sagens forløb inden, så du er bedst mulig forbedt og har en fornemmelse af, hvad der skal […]