Straffesager

Nedenunder kan du få et overblik over alle de blogindlæg, som vi har lavet inden for denne kategori.

Psykisk vold
Straffesager

Er du offer for psykisk vold?

En ny straffelovsbestemmelse trådte i kraft den 1. april 2019. En bestemmelse, som kriminaliserer psykisk vold og har følgende ordlyd: ”§ 243 Den, som tilhører

Læs mere
Bistandsadvokat

Hvordan foregår en straffesag?

Hvis der bliver rejst tiltale af politiet mod din formoede gerningsmand, vil sagen ende i retten. Som offer for forbrydelsen vil du her ofte skulle

Læs mere