Kan jeg vælge en ny bistandsadvokat

Dansk domstol

Hvis du er forurettet i en straffesag og har fået beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter, da bistandsadvokatens salær bliver betalt af staten. Du kan som udgangspunkt frit vælge din advokat, og det er nemt at skifte til en ny bistandsadvokat undervejs. Vælger du mig som ny bistandsadvokat, sørger jeg blandt andet for, at du får fremsat et eventuelt krav om erstatning mod gerningsmanden under retssagen. Erstatningskravet kan for eksempel omfatte svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til medicin og erstatning for såkaldt tort.

Kan gerningsmanden ikke betale det idømte erstatningskrav mv., kan kravet fremsættes over for Erstatningsnævnet.

Det kræver dog bl.a. at:

  • skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
  • der er tale om personskade
  • forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer.
  • du har fremsat erstatningskravet, hvis sagen har været i retten.
  • du har fremsat kravet over for Erstatningsnævnet inden to år efter at forbrydelsen er begået, endelig dom er afsagt, eller at politiet har indstillet efterforskningen i sagen.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Advokat Jeppe Ravn

– Stud.jur. ved DELACOUR Advokatfirma i 2006-2010

– Færdigddannet cand. jur fra Aarhus Universitet i 2011

– Advokatfuldmægtig ved DELACOUR Advokatfirma 2011-2012

– Advokatfuldmægtig og Advokat ved Smith Knudsen Advokatfirma
– 2012-2016

– Advokat hos advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn og Bjerre siden 2016.

Jeppe Ravn

Seneste blogindlæg