Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk
Min profil2018-08-09T11:28:05+00:00

Min profil | Jeppe Ravn Hattens Jensen

Som bistandsadvokat fører jeg stør­ste­delen af Ret&Råd Holstebro konto­rets rets­sa­ger i straf­fesa­ger. Under en straf­fesag er jeg altid din advo­kat – og kun din advo­kat, og hjæl­per dig både før, under og efter sagen. Da jeg er betalt af staten, har du ingen udgif­ter ved min hjælp. Jeg er altid hurtig til rådig­hed og har ingen faste åbning­sti­der, og jeg er derfor kun en sms, en mail eller et opkald væk. Min opgave er at yde dig den bedst mulige rådgiv­ning i forhold til netop din situ­a­tion. Bemærk at jeg som udgangs­punkt kun vare­ta­ger sager i Region Midtjylland.

Oprindeligt er jeg født og vokset op i Holstebro. Jeg har prak­ti­se­ret som advo­kat i Vestjylland siden 2014, og har derfor stor erfa­ring inden for især straf­fesa­ger. Jeg ligger stor vægt på at rådgive mine kunder i et letfor­stå­e­ligt sprog med fokus på kompe­tent rådgiv­ning, så du som kunde altid får det bedste resul­tat både juri­disk og økono­misk.

Find mig på LinkedIn

Min primære opgave er at varetage dine interesser, vejlede og hjælpe dig under hele straffesagen”

Jeppe Ravn Hattens Jensen

Information

Bistandsadvokat: Jeppe Ravn Hattens Jensen
Område: Region Midtjylland

Ret&Råd Advokater Holstebro
v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre
Lille Østergade 2, 1. sal
7500 Holstebro

Telefon: + 45 97 95 18 33
Mail: jrj@ret-raad.dk

CVR: 32645445

Lovpligtige oplysninger

Under lovplig­tige oplys­nin­ger kan du blandt andet læse om:

  • Hvilke regler Bistandsadvokaten.dk er under­lagt
  • Medlemsskaber
  • Forsikring
  • Klientkonti
  • Klagemuligheder

Læs mere her   

Jeg er medlem af: