Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk

Gratis bistandsadvokat

Har du været offer for en forbry­delse, har du i mange tilfælde ret til en gratis advo­kat. Hvis dette er tilfæl­det er det en såkaldt bistandsadvokat, der hjæl­per dig.

Bistandsadvokatens salær
Hvis betin­gel­serne er opfyldt og du har ret til en bistandsadvokat er dette altid gratis, og du har derfor ingen udgif­ter til advo­ka­ten. Bistandsadvokatens salær bliver 100% betalt af det offent­lige eller din rets­hjælps­for­sik­ring. Som udgangs­punkt kan du selv vælge din bistandsadvokat, og der er desu­den også mulig­hed for at skifte under forlø­bet.

Hvornår kan jeg hjælpe dig?
Visse betin­gel­ser skal dog være opfyldt, før du kan du beskik­ket en gratis bistandsadvokat. Husk blandt andet at du som offer skal anmelde forbry­del­sen inden for 72 timer til poli­tiet, hvis du senere ønsker at søge erstat­ning. Ønsker du at anmelde en forbry­delse kan du se mere på poli­tiets hjem­meside her.

Lær mere her, om hvor­når jeg kan hjælpe dig.

Kontakt mig meget gerne, hvis du ønsker at vide mere om dine mulig­he­der for at få en gratis bistandsadvokat.

2018-08-09T12:18:46+00:002018/08/07|Bistandsadvokat|Kommentarer lukket til Gratis bistandsadvokat